Hương Thảo Pro chuyên kinh doanh hàng tiêu dùng

Sản phẩm được kiểm tra kỹ càng trước khi đến tay người tiêu dùng.

Đổi trả nhanh chóng

Hân hạnh phục vụ: 0988935230 zalo,facebook

​Để gán phím tắt cho lệnh "Diff Local and Remote" trong extension SFTP của VSCode, bạn có thể làm theo các bước sau:
(Jul 10, 2024)

Để gán phím tắt cho lệnh "Diff Local and Remote" trong extension SFTP của VSCode, bạn có thể làm theo các bước sau:

### Bước 1: Mở file cấu hình phím tắt

1. Mở VSCode.

2. Nhấn `Ctrl+Shift+P` để mở Command Palette.

3. Gõ `Preferences: Open Keyboard Shortcuts (JSON)` và chọn mục này.

### Bước 2: Thêm cấu hình phím tắt

Trong file `keybindings.json`, thêm mục cấu hình cho phím tắt mới. Dưới đây là ví dụ cấu hình để gán phím tắt `Ctrl+Alt+D` cho lệnh "Diff Local and Remote":

```json

[

{

"key": "ctrl+alt+d",

"command": "sftp.diff",

"when": "editorTextFocus"

}

]

```

### Bước 3: Lưu và kiểm tra

1. Lưu file `keybindings.json`.

2. Mở file bạn muốn so sánh.

3. Nhấn `Ctrl+Alt+D` để thực hiện lệnh "Diff Local and Remote".

### Chi tiết lệnh `sftp.diff`

- **key**: Định nghĩa tổ hợp phím bạn muốn sử dụng.

- **command**: Tên lệnh cần gán phím tắt. Trong trường hợp này là `sftp.diff`.

- **when**: Điều kiện để phím tắt có hiệu lực. `editorTextFocus` nghĩa là phím tắt sẽ hoạt động khi cửa sổ soạn thảo văn bản đang được focus.

### Tham khảo tài liệu

- [VSCode Keybindings Documentation](https://code.visualstudio.com/docs/getstarted/keybindings)

- [vscode-sftp GitHub repository](https://github.com/Natizyskunk/vscode-sftp)

Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng gán phím tắt cho lệnh "Diff Local and Remote" trong VSCode để cải thiện hiệu suất làm việc.

Scroll