Hương Thảo Pro chuyên kinh doanh hàng tiêu dùng

Sản phẩm được kiểm tra kỹ càng trước khi đến tay người tiêu dùng.

Đổi trả nhanh chóng

Hân hạnh phục vụ: 0988935230 zalo,facebook

hiểu về Amazon Linux 1 cài đặt mở rộng
(Jun 20, 2024)

Trên Amazon Linux 1, khi bạn cài đặt PHP bằng lệnh `sudo yum install php`, hệ thống sẽ lấy các gói từ các kho lưu trữ (repositories) được cấu hình sẵn trong hệ thống. Các kho lưu trữ này được xác định trong các tệp cấu hình trong thư mục `/etc/yum.repos.d/`.

### Nguồn cài đặt mặc định

Amazon Linux 1 sử dụng các kho lưu trữ chính sau đây:

1. **amzn-main**: Kho lưu trữ chính cho Amazon Linux.

2. **amzn-updates**: Kho lưu trữ các bản cập nhật cho Amazon Linux.

Khi bạn chạy lệnh `yum install`, `yum` sẽ tìm kiếm gói phần mềm trong các kho lưu trữ này.

### Kiểm tra các kho lưu trữ hiện tại

Bạn có thể kiểm tra các kho lưu trữ hiện tại được cấu hình trên hệ thống bằng lệnh sau:

```sh

yum repolist

```

### Thay đổi hoặc thêm nguồn cài đặt (repository)

Để thay đổi nguồn cài đặt hoặc thêm kho lưu trữ mới, bạn cần chỉnh sửa hoặc thêm các tệp `.repo` trong thư mục `/etc/yum.repos.d/`. Dưới đây là các bước cụ thể:

1. **Thêm kho lưu trữ EPEL** (Extra Packages for Enterprise Linux):

Tải và cài đặt gói EPEL:

```sh

sudo yum install -y epel-release

```

2. **Thêm kho lưu trữ Remi** cho các phiên bản PHP mới hơn:

Tải và cài đặt gói Remi:

```sh

sudo yum install -y http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-6.rpm

sudo yum install -y yum-utils

```

Kích hoạt kho lưu trữ Remi cho PHP 7.4:

```sh

sudo yum-config-manager --enable remi-php74

```

3. **Kiểm tra lại danh sách kho lưu trữ**:

Sau khi thêm các kho lưu trữ, kiểm tra lại danh sách kho lưu trữ để đảm bảo chúng đã được thêm đúng cách:

```sh

yum repolist

```

### Ví dụ về tệp cấu hình kho lưu trữ

Dưới đây là ví dụ về nội dung của một tệp `.repo`:

```ini

[remi]

name=Remi's RPM repository for Enterprise Linux 6 - $basearch

#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/remi/$basearch/

mirrorlist=http://cdn.remirepo.net/enterprise/6/remi/mirror

enabled=1

gpgcheck=1

gpgkey=http://rpms.remirepo.net/RPM-GPG-KEY-remi

```

### Cài đặt PHP từ kho lưu trữ mới

Sau khi đã cấu hình kho lưu trữ mới, bạn có thể cài đặt phiên bản PHP từ kho lưu trữ này:

```sh

sudo yum install php

```

### Tổng kết

Khi bạn cài đặt PHP trên Amazon Linux 1 bằng lệnh `sudo yum install php`, hệ thống sẽ lấy gói từ các kho lưu trữ được cấu hình sẵn. Bạn có thể thay đổi hoặc thêm các kho lưu trữ bằng cách chỉnh sửa các tệp cấu hình trong `/etc/yum.repos.d/`. Các kho lưu trữ phổ biến như EPEL và Remi cung cấp các gói phần mềm bổ sung và các phiên bản PHP mới hơn.

Scroll